جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر ولی زاده - بابلسر

نام داروخانه: دکتر ولی زاده
  آدرس: بابلسر، شهر بابلسر -خیابان پاسداران – روبروی تعاونی اعتباری بانک صادرات
 تلفن تماس:
35287439
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران