جستجوی داروخانه

داروخانه کله بست - بابلسر

نام داروخانه: کله بست
  آدرس: بابلسر، جاده بابلسر - به امیرکلا- هادی شهر (کله بست )
 تلفن تماس:
01135372440
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران