جستجوی داروخانه

داروخانه عزیزک - بابلسر

نام داروخانه: عزیزک
  آدرس: بابلسر، بهنمیر- جاده بابل- روستای عزیزک
 تلفن تماس:
01132542181
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران