جستجوی داروخانه

داروخانه عرب خیل - بابلسر

نام داروخانه: عرب خیل
  آدرس: بابلسر، جاده بابلسر - به بهنمیر- روستای عربخیل
 تلفن تماس:
01135722729
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران