جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان حضرت زینب (س) - بابلسر

نام داروخانه: بیمارستان حضرت زینب (س)
  آدرس: بابلسر، خیابان شهید چمران- سادات محله
 تلفن تماس:
01135333110
نوع داروخانه: بیمارستانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران