جستجوی داروخانه

داروخانه داخل بیمارستان شهید مدنی - آذرشهر

نام داروخانه: داخل بیمارستان شهید مدنی
  آدرس: آذرشهر، میدان راه آهن
 تلفن تماس:
04134222010
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز