جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر ولی الهی - آذرشهر

نام داروخانه: دکتر ولی الهی
  آدرس: آذرشهر، خیابان امام - نرسیده به سه راه بهشتی
 تلفن تماس:
04134224080
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز