جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر جعفری - هشترود

نام داروخانه: دکتر جعفری
  آدرس: هشترود، خیابان امام - جنب بانک ملت
 تلفن تماس:
04152626690
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز