جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر ایرجی - هشترود

نام داروخانه: دکتر ایرجی
  آدرس: هشترود، چهارراه امام
 تلفن تماس:
04152625881
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز