جستجوی داروخانه

داروخانه گل خیل - نکا

نام داروخانه: گل خیل
  آدرس: نکا، جاده ی نکا -بهشهر - روستای گل خیل
 تلفن تماس:
01134772480
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران