جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر سلیمانی - نقده

نام داروخانه: دکتر سلیمانی
  آدرس: نقده، خیابان امام پلاک 2888/84
 تلفن تماس:
04435623838
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی ارومیه