جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر لازمی - میانه

نام داروخانه: دکتر لازمی
  آدرس: میانه، خیابان امام
 تلفن تماس:
04152233133
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز