جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر قلیزاده - میانه

نام داروخانه: دکتر قلیزاده
  آدرس: میانه، خیابان امام
 تلفن تماس:
04152234037
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز