جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر حقیقی - میانه

نام داروخانه: دکتر حقیقی
  آدرس: میانه، خیابان امام
 تلفن تماس:
04152224448
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز