جستجوی داروخانه

داروخانه ایران(دکتر نصیرزاده) - میانه

نام داروخانه: ایران(دکتر نصیرزاده)
  آدرس: میانه، خیابان امام
 تلفن تماس:
04152223477
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز