جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر دینکوب - علی آباد

نام داروخانه: دکتر دینکوب
  آدرس: علی آباد، خیابان امام رضا نبش کوچه خلخالی
 تلفن تماس:
1736227257
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی گلستان