جستجوی داروخانه

داروخانه چمران - زاهدان

نام داروخانه: چمران
  آدرس: زاهدان، بلوار جمهوری اسلامی - مقابل مدرسه عفت
 تلفن تماس:
05433484797
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان