جستجوی داروخانه

داروخانه حکیم - زاهدان

نام داروخانه: حکیم
  آدرس: زاهدان، خیابان آزادی - روبروی درمانگاه امام جعفر صادق (ع)
 تلفن تماس:
05433223102
نوع داروخانه: نیمه وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان