جستجوی داروخانه

داروخانه ایمان - زاهدان

نام داروخانه: ایمان
  آدرس: زاهدان، خیابان خیام - مابین خیام 6 و 8- روبروی خیام 7- جنب نانوایی کیمیا
 تلفن تماس:
05433438038
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان