جستجوی داروخانه

داروخانه 5 شهریور - رشت

نام داروخانه: 5 شهریور
  آدرس: رشت، خیابان حاجی آباد
 تلفن تماس:
01333601592
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی گیلان