جستجوی داروخانه

داروخانه   دکتر محرمی - خدابنده

نام داروخانه:   دکتر محرمی
  آدرس: خدابنده، خیابان امام پائینتر از فرهنگسرای ارشاد پلاک 10
 تلفن تماس:
34224334-024  
نوع داروخانه:  روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی زنجان