جستجوی داروخانه

داروخانه شفا - تایباد

نام داروخانه: شفا
  آدرس: تایباد، خیابان شهید رجائی - جنب مسجد جامع - پلاک 70052
 تلفن تماس:
05154522004
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد