جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر خاص احمدی - تایباد

نام داروخانه: دکتر خاص احمدی
  آدرس: تایباد، فلکه وحدت - پلاک 312
 تلفن تماس:
05154522733
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد