جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر حامدزاده - تایباد

نام داروخانه: دکتر حامدزاده
  آدرس: تایباد، خیابان امام خمینی - جنب مرکز بهداشت شماره 2
 تلفن تماس:
05154522850
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد