جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر تیموری - تایباد

نام داروخانه: دکتر تیموری
  آدرس: تایباد، خیابان امام خمینی - خیابان رازی - ساختمان پزشکان متین
 تلفن تماس:
05154522733
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد