جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر ابراهیم زاده - تایباد

نام داروخانه: دکتر ابراهیم زاده
  آدرس: تایباد، خیابان شهید رجایی - چهارراه سعدی - پلاک25
 تلفن تماس:
05154532330
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد