جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان خاتم الانبیا - تایباد

نام داروخانه: بیمارستان خاتم الانبیا
  آدرس: تایباد، شبکه بهداشت و درمان تایباد
 تلفن تماس:
05154521820
نوع داروخانه: تمام وقت/دولتی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مشهد