جستجوی داروخانه

داروخانه مرکزشماره5 لالجین - بهار

نام داروخانه: مرکزشماره5 لالجین
  آدرس: بهار، لالجین - خیابان بوعلی -جنب اداره پست
 تلفن تماس:
081324422929
نوع داروخانه: مرکز بهداشت/شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی همدان