جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر اکبری - اراک

نام داروخانه: دکتر اکبری
  آدرس: اراک، خیابان شهید بهشتی -نرسیده به میدان هفتم تیر- کوچه تیکران- ساختمان پزشکان
 تلفن تماس:
08632214284
نوع داروخانه: تمام وقت
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی