جستجوی داروخانه

داروخانه اکسیر - اراک

نام داروخانه: اکسیر
  آدرس: اراک، خیابان شهید بهشتی- نرسیده به میدان هفتم تیر
 تلفن تماس:
08632229444
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مرکزی