جستجوی داروخانه

داروخانه فیروز کلا - آمل

نام داروخانه: فیروز کلا
  آدرس: آمل، جاده قدیم آمل - به بابل- روستای فیروزکلا
 تلفن تماس:
01143198445
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران