جستجوی داروخانه

داروخانه رشکلا - آمل

نام داروخانه: رشکلا
  آدرس: آمل، جاده آمل - به بابل- کیلومتر 4 آمل
 تلفن تماس:
01143251059
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران