جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر مومنی فر - آمل

نام داروخانه: دکتر مومنی فر
  آدرس: آمل، روستای فیروزکلا- جاده قدیم آمل - به بابل- سه راه روستای فیروزکلا
 تلفن تماس:
01143198383
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران