جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر راعی - آمل

نام داروخانه: دکتر راعی
  آدرس: آمل، سیکاپل- خیابان امام رضا- انتهای خیابان رضوان 21- همکف پاساژ طریقتی
 تلفن تماس:
01143264816
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران