جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر آهنگری - آمل

نام داروخانه: دکتر آهنگری
  آدرس: آمل، خیابان امام خمینی- بین آفتاب 23 و 25
 تلفن تماس:
01144252516
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران