جستجوی داروخانه

داروخانه درازان - آمل

نام داروخانه: درازان
  آدرس: آمل، جاده هراز- روستای درازان- پلیس راه قدیم آمل
 تلفن تماس:
01144230132
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران