جستجوی داروخانه

داروخانه حسین آباد - آمل

نام داروخانه: حسین آباد
  آدرس: آمل، جاده نور - جاده نور - به کلوده
 تلفن تماس:
01143136276
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران