جستجوی داروخانه

داروخانه تجن جار - آمل

نام داروخانه: تجن جار
  آدرس: آمل، جاده نور - بعد از میدان فجر
 تلفن تماس:
01144279460
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران