جستجوی داروخانه

داروخانه بیمارستان شمال - آمل

نام داروخانه: بیمارستان شمال
  آدرس: آمل، بلوار امام خمینی- بعد از میدان قائم
 تلفن تماس:
01144230754
نوع داروخانه: بیمارستانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران