جستجوی داروخانه

داروخانه بائیجان - آمل

نام داروخانه: بائیجان
  آدرس: آمل، جاده هراز- 65 کیلومتری آمل -
 تلفن تماس:
01143322430 , 01143322586
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران