جستجوی داروخانه

داروخانه اوجی آباد - آمل

نام داروخانه: اوجی آباد
  آدرس: آمل، جاده محمدآباد- بعد از پل هوایی جنگل
 تلفن تماس:
01143142933
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران