جستجوی داروخانه

داروخانه اسک - آمل

نام داروخانه: اسک
  آدرس: آمل، جاده هراز- 85 کیلومتری آمل -
 تلفن تماس:
01143384460
نوع داروخانه: مرکز بهداشتی درمانی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی مازندران