جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر موسوی - آذرشهر

نام داروخانه: دکتر موسوی
  آدرس: آذرشهر، خیابان امام - روبروی غفاری
 تلفن تماس:
04134223508
نوع داروخانه: روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز