جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر خانمحمدی - آذرشهر

نام داروخانه: دکتر خانمحمدی
  آدرس: آذرشهر، آذرشهر ،روبروی کلینیک شفا
 تلفن تماس:
34595505
نوع داروخانه: شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی تبریز