جستجوی داروخانه

داروخانه میمندی - آبادان

نام داروخانه: میمندی
  آدرس: آبادان، احمدآباد - خیابان یک اصلی - رو به روی بانک صادرات
 تلفن تماس:
06153331837
نوع داروخانه: خصوصی - روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان