جستجوی داروخانه

داروخانه مادر - آبادان

نام داروخانه: مادر
  آدرس: آبادان، خیابان امیرکبیر - جنب بانک آینده
 تلفن تماس:
06153221014
نوع داروخانه: خصوصی - شبانه روزی
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان