جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر یعقوبی - آبادان

نام داروخانه: دکتر یعقوبی
  آدرس: آبادان، خیابان امیرکبیر - خیابان کاشانی
 تلفن تماس:
06153320418
نوع داروخانه: خصوصی - روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان