جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر کمال بیک - آبادان

نام داروخانه: دکتر کمال بیک
  آدرس: آبادان، خیابان امیرکبیر - خیابان شهریار
 تلفن تماس:
06153222344
نوع داروخانه: خصوصی - روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان