جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر پلنگ زا - آبادان

نام داروخانه: دکتر پلنگ زا
  آدرس: آبادان، ذوالفقاری - خیابان 30 متری ایستگاه 2
 تلفن تماس:
06153384125
نوع داروخانه: خصوصی-روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان