جستجوی داروخانه

داروخانه دکتر پارسا - آبادان

نام داروخانه: دکتر پارسا
  آدرس: آبادان، ابتدای بلوار ولایت - رو به روی باشگاه استقلال
 تلفن تماس:
06153339430
نوع داروخانه: خصوصی-روزانه
زیر نظر دانشگاه: دانشگاه علوم پزشکی آبادان